Sodni prevod

sodni prevodSodno prevajanje sodi med bolj zapleteno in odgovorno prevajanje. Gre se za to, da se prevajajo pomembni teksti, kot so pogodbe, pooblastila, diplome, rojstni listi ipd. Storitve sodnega prevajanja lahko opravljajo samo prevajalci, ki so sodno zapriseženi. Sodno zapriseženi prevajalci postanejo šele, ko dobijo pozitivno odločbo Ministrstva za pravosodje.

Pri prevajanju dokumentov, za katere je potreben sodni prevajalec potrebujemo originalne dokumente, ki jih izročimo prevajalcu. Originalen dokument moramo prevajalcu fizično izročiti, po opravljenem prevajanju pa mora biti izvirni dokument zapečateno zvezan zraven prevoda. Kopije dokumentov so dovoljene le, če so overovljene pri notarju ali na upravni enoti. Kliknite na povezavo, če potrebujete sodni prevod http://www.multilingual.si/sl/sodni-prevodi

Sodno prevajanje ni pomembno samo za posameznike, ampak tudi za podjetja. Ko ima neko podjetje poslovnega partnerja iz tujine in sklepa z njim kakšne pomembne posle, mu lahko predloži v ogled prevod bilance stanja ali letnega poročila. S tako pripravljenim prevodom bo podjetje izpadlo precej bolj resno in bo pridobilo na ugledu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.